Privatlivspolitik

V

1.1

-

Last edited on

Jun 1, 2023

I forbindelse med vores konsultationer indsamler og behandler vi dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at få en række oplysninger om hvem vi er, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig:

BetterCare ApS
CVR.nr. 43408941
Slåenhaven 8
4330 Hvalsø

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på følgende måde:

Telefon: +45 70603636
E-mail: info@bettercare.dk

Formål og grundlag

Vi behandler dine kontaktoplysninger og de helbredsoplysninger, som du oplyser os om.

Formålet og grundlaget med at behandle dine kontaktoplysninger er at kunne kommunikere med dig og foretage korrekt afregning over for dig for vores ydelser.

Grundlaget for at behandle disse kontaktoplysninger er at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig, ligesom vi har en legitim interesse til behandlingen af disse oplysninger, som vi vurderer overstiger interesser eller grundlæggende rettigheder. De legitime interesser, som vi ønsker at varetage hermed er at kunne varetage en hensigtsmæssig kommunikationsform.

I helt særlige tilfælde kan behandlingen af dine kontaktoplysninger ligeledes være nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser, eller for at beskytte dine vitale interesser.

Formålet med behandling af dine helbredsoplysninger er, at kunne undersøge og diagnosticere dig korrekt, således at vi kan levere den korrekte medicinske behandling.

Vi behandler dine helbredsoplysninger da det er nødvendigt for os for at kunne overholde de øvrige krav i sundhedslovgivningen, herunder særligt vores notat- og journalpligt i journalføringsbekendtgørelsen. Formålet er således at skabe behørig dokumentation for din tilstand og vores rådgivning i forbindelse med at kunne stille en medicinsk diagnose.

I helt særlige tilfælde kan behandlingen af dine helbredsoplysninger ligeledes være nødvendig for at beskytte dine vitale interesser.

Afhængigt af konsultationen og diagnosen, kan det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til følgende modtagere:

Andre myndigheder, herunder især Det fælles Medicinkort, men også Styrelsen for Patientsikkerhed, Politiet (hvis der foreligger en pligt hertil)

Vi kan endvidere videregive dine oplysninger til andre sundhedspersoner, såfremt det måtte være nødvendigt for dit behandlingsforløb.

Vi anvender Notion.so som databehandler, hvorfor de opbevarer dine oplysninger på vores vegne. Notion.so må som følge af vores databehandleraftale ikke anvende (eller tilgå) dine oplysninger uden skrift instruks fra os. Du kan læse mere om GDPR reglerne og enkrypteringen af din data gennem databehandleren Notion.so her.

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at varetage formålene med behandlingen.

I henhold til journalføringsbekendtgørelsen har vi pligt til at opbevare din journal i mindst 10 år fra seneste tilførsel til journalen.

I særlige tilfælde kan vi opbevare dine data i længere tid. Dette kunne være tilfældet, såfremt der måtte versere en klage- eller erstatningssag. Oplysningerne vil i så fald blive opbevaret indtil sagens endelige afslutning.

Med forordningens og datalovens begrænsninger har du visse rettigheder.

Du har blandt andet ret til at få indsigt i personoplysninger, som vi behandler om dig, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder indsigelse mod profilering.

Vi bemærker hertil, at såfremt der måtte være uenighed om hvorvidt vores oplysninger er ukorrekte, vil vi tilføje dine bemærkninger til din journal, men ikke nødvendigvis slette vores egne notater.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, idet vi – såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger – opfordrer dig til at kontakte os indledningsvist.